DE KERN boz

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde – DE KERN boz

Natuurgeneeskunde

DE KERN boz is een kleine praktijk van opzet.
Jij bent als mens onderdeel van het grote geheel.
Het grote geheel is onderdeel van jou.

Jij hebt een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam.
Deze lichamen willen met elkaar in balans en harmonie leven.
Soms heb je steun nodig.
DE KERN boz kan je een aantal vormen van steun bieden.

Soms heb je steun nodig.
DE KERN boz kan je een aantal vormen van steun bieden.

In DE KERN boz wordt de vorm van behandeling, door bovenstaande, gezien als een biologische werkvorm.
De daaruit voortvloeiende therapievorm is natuurgeneeskundige therapie met daaraan gekoppeld een natuurgeneeskundige behandeling.
Deze therapie / behandeling wordt gedeeltelijk of volledig vergoed afhankelijk van je zorgverzekering (zie informatie bij Belangrijke informatie).