DE KERN boz

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde – DE KERN boz

Natuurgeneeskunde

DE KERN boz is een kleine praktijk van opzet.
Jij bent als mens onderdeel van het grote geheel.
Het grote geheel is onderdeel van jou.

Jij hebt een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam.
Deze lichamen willen met elkaar in balans en harmonie leven.
Soms heb je steun nodig.
DE KERN boz kan je een aantal vormen van steun bieden.

In DE KERN boz wordt de vorm van behandeling, door bovenstaande, gezien als een biologische werkvorm.
De daaruit voortvloeiende therapievorm is natuurgeneeskundige therapie met daaraan gekoppeld een natuurgeneeskundige behandeling.
Deze therapie / behandeling wordt gedeeltelijk of volledig vergoed afhankelijk van je zorgverzekering (zie informatie bij Belangrijke informatie).

Tijdens een natuurgeneeskundige behandeling word je uitgenodigd om naar de Kern, jouw Kern te gaan.
De natuurgeneeskundige behandeling bestaat altijd uit een korte anamnese (vraaggesprek) en een behandeling (één of een combinatie van behandelmogelijkheden).
Welke behandelvorm er ontstaat, is afhankelijk van jouw situatie.
De kosten voor de natuurgeneeskundige behandeling is afhankelijk van de behandelvorm en de tijd die voor jou vrij wordt gemaakt.
Ga uit van € 85,- / € 65,-.
De tijd die standaard voor jou wordt gereserveerd is gemiddeld 60-80 minuten.
In overleg wordt voor een verkorte behandeling gemiddeld 30 of 45 minuten gereserveerd.
Wanneer je een afspraak maakt, wordt dit duidelijk met je besproken.

De wortels van de natuurgeneeskundige behandelvormen gaan diep en breed.
Ze vinden hun voeding zowel in de reguliere als in de complementaire (alternatieve) grond/bodem.
Er zijn een aantal pijlers die de basis vormen. Ze worden hieronder benoemd:

  1. (Biodynamische) osteopathie
  2. Geïntegreerde Technieken volgens de Methode van Frank de Bakker
  3. Energetische Structurele Balans (ESB)
  4. Energetische- en quantumheling
  5. Familie- en systeemopstelling
  6. Persoonlijke consulten
  7. Reiki