Ga naar de inhoud

Belangrijke informatie

       

DE KERN boz is lid van:

VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
VBAG lidmaatschapsnummer: 2120314
RBCZ licentienummer: 910826R
AGB zorgverlenerscode en AGB praktijkcode: staan op factuur
CBP registratienummer: staat op factuur
Klacht- en tuchtrecht nummer: staat op factuur
           (Klachtverwerking via VBAG en functionaris wkkgz bij Quasir)
https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html
BIG-inschrijfnummer: 29033704004
Kamer van Koophandel West-Brabant 20124437
BTW-nummer: staat op factuur


OPEN

Individuele afspraken (de praktijk is open van 8.00 tot 12.30 uur):
– 8.00 uur of 9.00 uur
– 10.00 uur of 11.00 uur
(kan in overleg afwijken)

Cursussen & workshops: diverse tijden


ALS JE VOLGENS AFSPRAAK KOMT …

Graag je aandacht voor een aantal punten:

  • De route is op de website terug te vinden bij routebeschrijving.
  • De deur kan je gewoon open duwen. Zo ook sluiten.
  • In de hal schoenen uit en daar plaatsnemen.
    Je wordt binnengevraagd.
  • Zorg dat je schone sokken draagt.
  • Draag eventueel laagjeskleding.
  • Wij vragen je om tijdens de behandeling geen parfum of sterk geparfumeerde producten te gebruiken. Dit in verband met de verstorende werking op lichamelijk en energetisch niveau.


VERGOEDINGEN DOOR ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS

Kom je in aanmerking voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de behandeling?

Individuele behandelingen worden gefactureerd als ‘Natuurgeneeskundige behandeling‘. Dit omdat tijdens de behandeling diverse behandelvormen integreren.
De prestatiecode is 24005 of 24611

Indien je een aanvullende verzekering hebt, kan het zijn dat de behandeling (natuurgeneeskundige behandeling) wordt vergoed.
Cursussen/workshops worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Soms geldt bij ziektekostenverzekeraars dat er een maximum bedrag per jaar aan alternatieve geneeswijzen vergoed wordt of een maximum per consult.
Kijk voor de exacte wijze van vergoeding voor alternatieve geneeswijzen in jouw polisvoorwaarden. En informeer.