DE KERN boz

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Spininverter – DE KERN boz

Spininverter

Een behandeling met de spininverter pas je toe bij spininversie.

Wat is spininversie?

Over dit onderwerp kan je veel informatie terugvinden op de website van Huub Smolders, stralingsbioloog: Bureau Straling Meten (Wibronic).

Wanneer je een Stralingsanalyse Woning wilt laten doen, krijg je een korting van € 50,- bij opgave van de code KERNboz. Je betaalt dan € 190,-. Dit is alleen van toepassing als je ook Wibronic laat installeren.

In onze eigen woorden:

Je ervaart je gezondheidsniveau als niet optimaal (lichamelijk en/of emotioneel en/of mentaal). Je gaat op zoek om dit te verbeteren. En wat je ook doet, het lukt je niet om dit (blijvend) te optimaliseren. Een therapievorm werkt maar even, niet of averechts. Je onderneemt bepaalde acties, alleen heeft het geen effect of je kan ze niet volhouden. Ondanks dat je je verantwoordelijkheid steeds oppakt … je komt er maar (net) niet.

Dan ligt daar bijna altijd spininversie aan ten grondslag. Ons lichaam wordt uit de omgeving continu blootgesteld aan elektromagnetisme. Allerlei stralingen, met verschillende frequenties. Zit je goed in je vel, dan kan je deze stralingen met je eigen afweer goed opvangen. Alleen, wanneer je door omstandigheden (wat) minder goed in je vel zit, staat je lichaam extra open voor de negatieve invloeden van deze stralingen. Al je cellen in je lichaam hebben een eigen frequentie. Zij worden door de negatieve straling zodanig beïnvloed, dat zij daar in mee gaan bewegen (resoneren). En op den duur raken ze uit verbinding met hun eigen frequentie. De communicatie met zichzelf als ook met andere cellen raakt verstoord, het gaat anders verlopen. In de cel treedt er in de bouwsteentjes, waaruit de cel is opgebouwd, een proces plaats waarbij er ompoling plaatsvindt. De elektronen van de atomen gaan andersom draaien (spininversie).

 

In DE KERN boz zal de spininverter voor iedere behandeling worden ingezet. Dit om de behandeling effectiever en verdiepender te maken.

Daarnaast kan de spininverter als (vervolg) behandeling los worden ingezet.

Een behandeling met de spininverter duurt ongeveer 12 minuten. Wanneer er alleen in spinversiebehandeling wordt gegeven, zal er 20 minuten voor jou worden gereserveerd.