DE KERN boz

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Over mij – Helma (2) – DE KERN boz

Over mij – Helma (2)

Ik heb, net zoals jij, mijn eigen levensverhaal.
Een levensverhaal waarin diverse keuzes zijn en worden gemaakt.
Achteraf terugblikken laat zien waarom ik deze keuzes heb gemaakt en hoe ze mij hebben gevormd en nog steeds vorm geven.
Ik heb met vallen en opstaan geleerd dat te ver in de toekomst vooruitkijken voor mij niet werkt.
Dat leven in het moment zelf, mij al voldoende positieve uitdagingen geeft.

Ik ben niet alleen in het doorleven van deze thema’s.
En zo heb ik geleerd dat het delen van thema’s uit mijn levensverhaal mij zowel kwetsbaar als sterk (krachtig) maken.
Een aantal thema’s in mijn levensverhaal: weinig (zelf)vertrouwen; geen fouten willen en durven maken; geringe eigenwaarde – wie ben ik nou?; alsmaar het waarom willen weten en begrijpen; doodsverlangen; homoseksualiteit, depressiviteit; seksueel misbruik; moeite met verbinding maken; chronische klachten; overgewicht; geen hulp vragen …

Als je dit leest denk je misschien: ‘Jeetje,wat een lijst aan thema’s’.

Dat klopt. Ik heb mij, eerlijk gezegd, nog ingehouden!
Als je eenmaal eerlijk in jezelf op zoek gaat naar antwoorden, kom je ze tegen.
De zoektocht naar veiligheid, zekerheid, grenzen, liefde … … de zin van het leven.


KRACHTIG

Het doorleven van deze thema’s maken mij (nog steeds) krachtiger!

Ze laten mij zien waar ik voor sta.

Voor het vergaren van inzicht en overzicht, het ontwikkelen en delen wat voor mij vertrouwen schept. Dat dit vertrouwen uit acceptatie en compassie mij verzacht (ontpantsert) en mij naar mijn kwetsbaarheid brengt. Weten dat vanuit deze kwetsbaarheid depressiviteit, chronische klachten en alle andere vormen van disbalans zinvol zijn als richtingaanwijzers. Dat deze richtingaanwijzers mijn aandacht richten naar mijn  Essentie (bezieling) van mijn bestaan. En als ik deze aandacht volg, er automatisch verbinding is met mijzelf en daardoor ook met mijn omgeving. Dat deze verbinding mijn leven de moeite waard maakt. Ik zie, hoor, begrijp en voel mijzelf én daardoor de ander.
Ik ben het waard!


SAMENVATTEND

Ik leef op een bezielende wijze mijn zoektocht naar het vormgeven van mijn eigenwaarde. Vanuit inzicht en overzicht, acceptatie en compassie kan ik mij verbinden met mijn kwetsbaarheid waarin ruimte is voor fouten. Mijn leven wordt zinvol wanneer ik in het moment van nu leef. Hierbij zijn mijn klachten die zich bijvoorbeeld uiten in de vorm van depressiviteit en chronische klachten richtingaanwijzers om mijzelf beter te (laten) zien, horen, begrijpen  en voelen. Ik ben het waard om deze inzichten en overzichten te ontvangen en te delen.

Mijn lichaam is mijn vervoersmiddel. En de voeding voor mijn vervoersmiddel is mijn bezieling. Wordt mijn bezieling geblokkeerd, dan komen er haperingen in mijn vervoersmiddel. Die haperingen merk ik lichamelijk, mentaal (geestelijk) en emotioneel. Mijn voertuig  bestaat uit samenwerkende delen. Het een kan niet zonder het ander.


DE JUISTE THERAPEUT VOOR JOU

Herken jij je in mijn levensverhaal?
Leef in het moment! Heb vertrouwen dat het voor NU oké is. Dat je vanuit dit NU de flow van kwetsbaarheid, verzachting en verbinding echt mag en kan gaan ervaren. Omdat jij, in dit leven, waardevol bent zoals jij nu bent.

En ook in …
Jouw lichaam is jouw vervoersmiddel. En de voeding voor jouw vervoersmiddel is jouw bezieling. Word je bezieling geblokkeerd, dan komen er haperingen in jouw vervoersmiddel. Die haperingen merk je lichamelijk, mentaal (geestelijk) en emotioneel. Jouw voertuig  bestaat uit samenwerkende delen. Het een kan niet zonder het ander.

En wil je hulp?

Dan ben ik voor jou de juiste therapeut!

Om tot inzichten te komen en deze ook toe te passen, is het dus belangrijk om jou als totaal voertuig te benaderen. Pas dan wordt de bezieling op de juiste manier gevoed en kan jij jeZelf worden en zijn (een nieuwe levensstijl).

En het bijzondere is dat ik jouw lichaam ook laat spreken en ervaren op de behandeltafel.
En dit is diagnostisch en behandelend.

We kunnen er niet voor kiezen om een leven te leven dat vrij is van pijn. Maar we kunnen er wel voor kiezen om vrij te zijn, om te ontsnappen aan het verleden, ongeacht wat ons overkomt, en om dat wat mogelijk is te accepteren. Ik nodig je uit om de keuze te maken vrij te zijn. Daar kan en wil ik je graag bij helpen.


DANK

Je mag en moet het allemaal alleen doen, alleen hoef je je levensweg niet alleen te bewandelen!
Vanuit verbinding zijn we samen één. Dat heb ik inmiddels mogen ervaren en geleerd. Ik ben dankbaar voor die mensen die er waren op mijn levensweg, op het juiste moment en tijdstip. Zij hebben mij in die situaties gebracht waardoor ik de uitnodiging heb gekregen om voor mijn eigenwaarde te kiezen.
Eén persoon wil ik in het bijzonder noemen. En dat is mijn vriendin Maureen.
Al meer dan 30 jaar mag ik mijn levensweg met haar delen … en we zijn nog steeds samen op ontdekkingsreis.

Helma Grimminck – Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut
Fysiotherapeute (psychosomatisch)
Natuurgeneeskundig therapeut:
– Biodynamische Osteopaat (geen registratie bij NRO/NOF)
– Embryonal Integrated Therapist (Geïntegreerde technieken volgens Methode de Bakker)
– Therapeut Energetisch Structurele Balans (ESB)
– Energetisch en systemisch therapeute

– Begeleidster via bewustwording naar inzichten en loslaten

CV van Helma kan je nalezen via een pdf op de downloadpagina.