DE KERN boz

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Krijn Koetsveld – Stress & Ontstressen (MBK/PsBK) – DE KERN boz

Krijn Koetsveld – Stress & Ontstressen (MBK/PsBK)

Zelfhelend vermogen bij psychische problemen


Datum: zaterdag 20 november 2021
Docent: Krijn Koetsveld
Max deelnemers: 60+
Prijs: € 90,00

Wij kunnen nu niet voorzien hoe de Corona-regelgeving in 2021 zal zijn.
Als de maximale groepsgrootte klein blijft, zullen wij wederom mogelijkheden moeten onderzoeken.
Dit betreft:

  • Annuleren?
  • Verspreiding over zaterdag en zondag, als de docent ook kan? (Wat ook een prijsverhoging zal inhouden)


Opmerking: GEACCREDITEERD door de VBAG (EA-2021-04); MBK/PsBK – 2 dagdelen = 2 studiepunten.

(H)erkenbaar?
Stress leidt tot conflicten en conflicten leiden tot stress. Zoals onbegrip leidt tot misverstand en misverstand tot onbegrip. Zowel in je hoofd, als in je dagelijks leven, en in de maatschappij.

Krijn is uitgenodigd om deze dag vorm te geven op het niveau van MBK/PsBK.
Dat gaat hij ook doen op zijn unieke manier. Natuurlijk anatomische, fysiologische en pathologische kennisoverdracht.
Op deze dag wordt vormgegeven aan het antwoord op de vraag: ‘Wat is het karakteristieke punt, waardoor het sommige mensen wèl lukt om op eigen kracht hun psychische probleem op te lossen en anderen dat juist niet lukt’?
Krijn zal praktische toevoegingen geven.
Dus een cadeau voor jezelf!


Wat Krijn zelf over deze dag aangeeft:

In de afgelopen 20 jaar tijd is burn-out snel volksziekte nummer 1 geworden. Tegenwoordig heeft één op de zes Nederlanders klachten die op burn-out wijzen. Al één op de vier studenten heeft er last van en zelfs kinderen vertonen symptomen van deze klachten. De oorzaak? Chronische stress.

De meeste mensen hebben niet geleerd wat stress is, hoe het ontstaat en hoe ze er goed mee om kunnen gaan. Daardoor is er een groot risico dat iemand vanuit stress een burn-out en/of andere psychische klachten ontwikkelt. Hoe langer die klachten bestaan, hoe moeilijker het wordt om zelfstandig deze problemen te boven te komen. Dan wordt therapie noodzakelijk.

Hierdoor denken veel mensen dat je er zelf niet zoveel aan kan doen. Maar mensen kunnen wèl zelf bijdragen aan hun eigen psychische gezondheid! Denk maar eens aan een rouwproces, dat immers óók een ingrijpend psychisch proces is. Daarbij zien we dat het veel mensen wèl lukt om er op eigen kracht uit te komen. Hoe doen zij dat? 

Deze bijscholingsdag gaat over deze normale, gezonde principes, waarmee mensen zelfstandig psychische problematiek te boven komen: een vorm van ‘zelfhelend vermogen’. 

In de Complementaire Praktijk zitten cliënten met psychische klachten meestal nog niet zo lang in de problemen, waardoor het vaak goed mogelijk is om er met de juiste hulp zelfstandig uit te komen. Als je als therapeut de signalen van psychische nood tijdig kan herkennen en je cliënt kan begeleiden in het zelfstandig wijzigen van zijn/haar mindset en levensstijl, kunnen de meeste mensen in relatief korte tijd hun psychische klachten te boven komen.

Deze bijscholing geeft je het inzicht en de vaardigheden om als therapeut:

  • chronische stress bij je cliënt te herkennen, je cliënt uit te leggen hoe stress werkt en wat het verschil is met chronische stress.
  • de geestelijke èn de lichamelijke aspecten van (chronische) stress te herkennen en je cliënt te helpen de gevolgen ervan zelf te onderkennen.
  • te weten wat je er aan kan doen: binnen de therapeutische setting en daarbuiten, door je cliënt zelf.
  • culturele aspecten te benoemen die het ontstaan van chronische stress en burn-out klachten in de hand werken en je cliënt te helpen dit voor hem/haar hanteerbaar te maken.
  • over te brengen welke mindset (d.w.z. bewuste en onbewuste betekenissen) chronische stress in de hand werkt en je cliënt te helpen in een andere mindset te komen, die dat juist tegengaat.
  • je cliënt te begeleiden in dit veranderingsproces.

Deze bijscholing geeft je een aantal ‘sleutels’: inzichten en aandachtspunten die jou en je cliënt helpen overzicht te houden tijdens het proces. Het geheel is toegesneden op de dagelijkse praktijk: je kan er meteen mee aan de slag en je kan het combineren met alle complementaire middelen en methoden waar je mee werkt.Een aantal collega’s kennen Krijn als Psychosociale Basiskennis docent (EnergieSchool).
Misschien heb je zijn artikel gelezen ‘Wat bezielt jou in vredesnaam?’ in het VNGK 1/17.