DE KERN boz

Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Kaarsroetlezen – DE KERN boz

Kaarsroetlezen

Wat Mieke hier zelf over schrijft …

Boven een kaarsvlam wordt er een vel papier gehouden zodanig dat er zich een roet afzetting op vormt.
Die roetafzetting werkt als een inductor en geeft daarmee informatie aan Mieke door.
Deze tekening wordt door haar gelezen.

Verleden, heden en toekomst worden duidelijk en zo mogelijk ziet Mieke tevens een afbeelding van één der begeleiders uit de spirituele wereld. Het is ook mogelijk dat er informatie doorgegeven wordt over eerdere levens i.v.m. leerprocessen.

Wanneer:
Zie bij agenda en tarieven de data; van 20.00 – 22.15 uur (je bent welkom vanaf 19.30 uur).

Er kunnen zich maximaal 10 personen inschrijven.
De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding; uiterlijk 4 dagen vóór de gewenste dag.
Deelname is pas definitief na betaling.
Kosten: € 25,- inclusief koffie of thee met wat lekkers.


En … je mag, van dat wat Mieke jou vertelt, een geluidsopname maken.

Wil je dit graag, maar lukt jou dat niet … weet dat wij ook opnames maken (die later worden vernietigd). Wanneer de opnames zijn gelukt, wordt aan iedere deelnemer zijn/haar opgenomen boodschap opgestuurd.